Gimnazijski smjer:
Gimnazijski smjer:
Gimnazijski smjer:
Gimnazijski smjer:
Gimnazijski smjer:
 
Gimnazijski smjer:
Opći
Opći
Jezični
Jezični
Prirodoslovno
-matematički
Prirodoslovno
-matematički
Razredni odjel:
Razredni odjel:
Razredni odjel:
Razredni odjel:
Razredni odjel:
Razredni odjel:
3.a
3.b
3.c
3.d
3.e
3.f
Razrednik:
Razrednik:
Razrednik:
Razrednik:
Razrednik:
Razrednik:
Sandra Škrlj
Krešimir Cvjetković
Sandra Šalamon-Medved
Melba Blažić-Grubelić
Mirjana Zovko
Franz Turin
Slika:
Slika:
Slika:
Slika:
Slika:
Slika:
klikni ovdje
klikni ovdje
klikni ovdje
klikni ovdje
klikni ovdje
klikni ovdje
Učenici:
Učenici:
Učenici:
Učenici:
Učenici:
Učenici:
Bačić Nikolina
Borović Tina
Cergolj Anita
Cuculić Dražen
Dešić Josip
Dragnić Ivan
Dujić Željka
Fišić Ena
Frančišković Nikša
Gulić Marko
Juretić Martina
Jurin Lea
Kamenar Maja
Kinkela Vendi
Kordić Marijana
Martinčić Lana
Mitrović Danijela
Neđela Tihana
Nikolić Tajana
Pavletić Anja
Petaros Anja
Poljanić Vedran
Rodin Vanja
Sirotnjak Sanjin
Švab Andrea
Švorinić Silvia
Veljković Branka
Vukušić Sara
Zibar Tihana


Antić Sanjin
Antulić Sandra
Babić Marko
Baus Suzana
Biljan-August Nela
Božić Kristina
Brajković Antonela
Čandrlić Mirela
Diklić Bojana
Dorić Darko
Dubić Ivan
Gračan Nina
Grubešić Tiana
Lončar Siniša
Lukarić Marija
Manojlović Maja
Marot Mirela
Pereza Nina
Podgorac Vesna
Pogarčić Vedran
Profozić Anja
Rebac Marijana
Rivetti Sanja
Stanin Maja
Strelec Iva
Šverko Petra
Tolja Marko
Vasiljević Dimitrije
Vranić Sanja


Badurina Jelena
Bilen Biljanka
Brajković Maja
Ćiković Nikolina
Damjanić Maja
Dukić Nina
Đorić Marko
Goja Ana
Gracin Lana
Juranov Ivona
Kotorac Slaven
Kovačić Nataša
Kukuljan Bruna
Lisac Filip
Matetić Dolores
Nikšić Tomislav
Perušić Darka
Perša Ina
Pičuljan Tamara
Predoević Petra
Šain Ivana
Šerer Marta
Šustar Andrea
Trope Anet
Tuta Martina
Vrh Andreja
Vrus Romana
Tomac MartinaAlić Tanja
Borčić Mirta
Carević Ognjen
Čop Ivana
Dombrovski Renata
Doričić Helena
Dronjić Tanja
Dujmović Margareta
El Gharni Nasrin
Ilić Nataša
Javorski Ines
Juničić Isabela
Kalabić Mia
Kalčić Jelena
Klarić Maja
Kranjčević Martina
Kovačević Dorotea
Kučan Daria
Lavrnja Dušan
Manestar Dragana
Mavrić Ivana
Matulović Neva
Mujabašić Amela
Petković Jelena
Petrinić Anja
Petrović Tatjana
Rempešić Sanja
Sobol Koni
Stošić Izabela
Šanko Maja
Živičnjak Igor
Briški Maja
Car Suzana
Domazet Andrea
Dražić Goranka
Fućak Ivan
Hlača Eda
Juričić Dušan
Klen Maja
Kuželički Lucija
Malnar Marina
Margan Igor
Maričić Vitomir
Matić Andrea
Miculinić Andrea
Paparić Nevena
Pavletić Ann
Perković Biljana
Račeta Marko
Seršić Ivana
Simčić Loredana
Slamić Ivana
Stanić Mira
Šarčević Andrea
Šćerbe Gorana
Šebenik Bojan
Šmitran Igor
Tijanić Tamara
Uhač MarinaAndrić Ana
Anđelić Ivan
Bukvić Antonio
Čabrijan Dino
Čendak Marijan
Debelić Mirta
Depoli Morana
Fućak Ivana
Gržić Marko
Hrelja Ines
Kalčić Tanja
Karlić Virna
Kereković Nikola
Lučić Miran
Mandić Nikša
Marčić Doris
Margan Davor
Mishaze Aleksandra
Orlović Bojan
Poljančić Ivana
Rendulić Andrea
Sabljak Sanjin
Sambol Ana Marija
Šestan Martina
Tasić Marina
Turina Domagoj
Vukušić Viljem
Vuletić Antun
Žujić Dario